OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 23.03.2016 19:32:45 

HOLANDSKÝ OVČIAK

   

   História  

         V minulých storočiach existovalo v Európe veľa pastierskych plemien. V polovici 17. storočia, po skončení tridsaťročnej vojny, už neboli potrebné veľké a statné ovčiarske psy, ktoré by strážili ovce a obydlia pred drancujúcimi vojakmi a dravou zverou. Psy bývali priviazané a púšťali sa len na zahnanie zlodejov, alebo medveďov a vlkov. Európa sa stala bezpečnejšia, chov ovcí sa začal rozširovať a človek potreboval nenáročného, mrštného psa, ktorý by pracoval samostatne, iba na príkazy pískaním, alebo pokynmi ruky. Pes pri strážení a premiestňovaní stáda nabehal mnoho kilometrov pri rôznych podmienkach. často pri veľmi chudobnej strave.  Na neúrodných úuemiach v Holandsku sa okolo roku 1860 páslo približne 800 tisíc oviec. Bez šikovného psa by sa vtedy pastier neobišiel. Vtedy museli psy vedieť pásť, strážiť ovce, doprevádzať svoju rodinu, a pokiaľ to bolo nutné, tak aj ochrániť stádo pred predátormi.  Museli byť tiež odvážni, tvrdí, ľahko a dobre cvičitelní, ale aj nezávislí a spoľahliví.

         Ku koncu 19. storočia sa o ovčiarske psy začali zaujímať chovatelia a oficiálne spracovávali orientačné popisy plemena. V roku 1989 sa zišlo niekoľko obdivovate - ľov holandského ovčiaka, a založili v Utrechtu "Klub holandského ovčiaka" (Nederlandse Herdershonden Club - N.H.C.) a stanovili prvé podmienky pre ďalší chov a upevňovanie plemena. V tej dobe bolo rozlišovaných šesť variet podľa druhu a dĺžky srsti a podľa sfarbenia, aby sa docielilo zreteľného odlíšenia od belgických a nemeckých ovčiakov. Holandský ovčiak si udržal svoju jedinečnosť, zostali len tri variety podľa druhu srsti. Taktiež sa uvažovalo o spojení holandského a belgického ovčiaka v jedno plemeno - tzv. "brabantského ovčiaka". To sa našťastie nestalo a obe plemená sa naďalej vyvíjali samostatne.

         N.H.C. od počiatku trval na pracovnom využití plemena. Pôvod holandského ovčiaka ako ho poznáme dnes, by mohol byť nájdený u psov, ktoré pracovali pri stádach - je to rovnako veľký pes, dobre stavaný, veľmi inteligentný a nezávisly, oddaný a spoľahlivý. Je tak akurát veľký, aby zahnal votrelca, ale tiež ľahký, aby ho mohol pastier v prípade potreby preniesť na chrbte. Je pevný, uspôsobený nevľúdnemu počasiu a má inteligentný, varujúci pohľad. Skutočný ovčiarsky pes, na ktorého sa mohol pastier kedykoľvek spoľahnúť, pokiaľ na ňom záležala jeho bezpečnosť.

         Aj preto, po veľkom úbytku oviec pracovali tieto psy ako stopári a strážci u armády a  polície. Pre svoju vrodenú rýchlosť a obratnosť bol holandský ovčiak tiež vynikajúcim športovným psom.

         Dve svetové vojny znamenali pre chov holandského ovčiaka veľké straty a dlhosrstá  varieta takmer vymizla. V 60 - tych rokoch však bola chovateľská činnosť obnovená a chov čistokrvných holandských ovčiakov sa začala riadiť podľa nového štandardu s upresnenými farbami všetkých troch variet a v roku 1960 bolo plemeno uznané FCI.

   Skutočný pracovný pes

         Holandský ovčiak je považovaný za psa, ktorý dobre pasie ovce, stráži dom a okolie, používa sa ako záchranár, policajný a strážny pes. Taktiež ho môžete stretnúť na letiskách, v prístavoch a na štátnych hraniciach, pri hľadaní omamných látok a zbraní.

   Dispozícia

         Podľa popisu v štandarde je to ideálny ovčiarsky pes. Vykazuje naozaj vysoké kvality pri práci s pastiermi a pasením. Avšak iba správny výcvik a výchova dokážu plne rozvinúť jeho charakter. Holandský ovčiak je veľmi sociálny. Má veľký cit pre poriadok vo svorke a rovnako miluje spoločnosť. Väčšinou sa dobre znesie s deťmi, ale predsalen má trošičku nezávislý charakter. Môže byť máličko tvrdohlavý a mať svoj vlastný názor. To znamená, že majiteľ mu musí dať stálu a prísnu výchovu. Je to tiež skvelý rodinný pes. Aj keď má veľmi rád všetkých členov rodiny, preda len je najviac oddaný tomu človeku, ktorý ho odmalička vedie a tomu je ochotný obetovať aj svoj vlastný život. Pre úplné rozvinutie jeho charakteru je potrebný neustály jemný prístup. Nie je vhodné skúšať vychovávať ho tvrdou rukou, pretože je veľmi citlivý na atmosféru a emócie. Holandský ovčiak bude jednoznačne najšťastnejší tam, kde mu dajú veľa pozornosti a výcviku. Ideálne sú pre neho každodenné prechádzky alebo beh pri bicykli. Dobrý vzťah s majiteľom je kľúčom k tomu, aby z neho bol šťastný rodinný pes. Dnes je holanďan používaný v agility, u polície a armády, ako záchranár a samozrejme aj pre svoj pôvodný účel - pasenie.

   Vo svete

         Ako v zemi pôvodu, tak aj v iných krajinách je holandský ovčiak vyhľadávaným pracovným psom. Niektorí jedinci sa venujú agility, flyballu, dogdancingu a dogfrisbee. V Kanade a v USA je využívaný prevažne u polície a armády a tiež na colniciach. Cenia si ho prevažne pre jeho čuchové vlastnosti a nezadržateľný temperament. Niekoľko jedincov je používaných na mexických hraniciach pri hľadaní omamných látok, zbraní a ilegálnych imigrantov. Pre toto povolanie je veľmi dobre vybavený výdržou, ochotou a dokonalou precíznosťou. Vo Francúzsku sa mnoho holandských ovčiakov venuje mondioringu. Najznámejšou chovateľskou stanicou je bezpochyby "des Crocs de L'Olympe", ktorej jedinci sa dobre presadzujú aj medzi ostatnými plemenami. Mondioringu a športovej kynológii sa v Holandsku venuje samozrejme mnoho holandských ovčiakov. Sú tu dokonca chovateľské stanice, ktoré chovajú holandské ovčiaky špeciálne iba pre tieto účely bez ohľadu na exteriér(chovateľske stanice Vastenow, le Dobry alebo Diepenalm).

   Variety

         Holandský ovčiak sa dnes chová v troch varietách, ktoré sa od seba líšia exteriérom, ale aj povahovými vlastnosťami.

          Hrubosrstý holandský ovčiak je najvyhľadávanejšou varietou v Holandsku a Škandinávii, prevažne pre prácu so stádami. Je totiž najodolnejší voči nepriaznivým klimatickým podmienkam a zo všetkých troch variet je najtvrdší. V športovej kynológii vyniká svojou razanciou, ale bohužiaľ je tiež viac tvrdohlavý a dominantný.

         Vo svete je najrozšírenejšia varieta ktátkosrstá. Povahovo najviac zodpovedá štandardu a je nenáročná na údržbu, aj preto je najviac vyhľadávaná pre športovú kynoló´giu a prácu u ozbrojených zložkách.

         Zato dlhosrsté holandské ovčiaky sa chovajú prevažne ako rodinné psy, hlavne preto, že táto varieta musela byť spätne regenerovaná (krížením s belgickým ovčiakom tervuerenom) a povahové vlastnosti vtedy neboli veľmi podstatné. Dnes sa mnoho chovateľov snaží ich povahu zlepšiť - niekedy aj prikrížením krátkosrstej variety - čo vedie bohužiaľ k veľa neštandardným jedincom. Komisia pre štandard NHC preto zaviedla povinné povahové testovanie šteniat vo veku 6 - 7 týždňov.

   Chov v ČR 

         Holandský ovčiak nie je veľmi rozšírený mimo svoju domovinu. Možno na tom má podieľ hlavne to, že sa veľmi podobá belgickému ovčiakovi, niekedy je s ním aj zamieňaný.

         Prvé holandské ovčiaky v ČR boli hrubosrsté. Bohužiaľ, táto varieta tu nenašla veľa priaznivcov a dnes sa tu vôbec nechová. Až v roku 1994 k nám bola privezená prvá krátkosrstá fena Gabie v. d. Passchin. Fena mala vynikajúcu silu kostry, bola výborne uhlená a vzhľadom k akosi dlhšej stavbe tela mala aj vynikajúcu mechaniku pohybu. Dá sa teda povedať, že to bola výborná predstaviteľka plemena a dnes už vieme, že aj perfektná zakladateľka chovu(v r. 1996 sa stala  svetovou víťazkou ). V roku 1997 bola v Holandsku prvýkrát nakrytá pracovným psom Josco v. d. Vastenow (viď pedigree Nera) a odchovala šesť veľmi perspektívnych šteniat. Krátkosrsté holandské ovčiaky sú v ČR len krátko, ale zato sú výborných kvalít, ako exteriérových, tak aj pracovných. Svedčia o tom nielen výsledky výstav po celej Európe, ale hlavne práca u polície, väzenskej služby a rovnako výborné športové výkony.   

   Je pre vás vhodný?

         Holandský ovčiak je naozaj univerzálny športový pes, ale napriek tomu sa nehodí pre každého. Ako ste už čítali, je veľmi citlivý a neznesie hrubé zaobchádzanie. Jeho budúci majiteľ musí byť veľmi kľudný a dôsledný, musí mať tiež dostatok trpezlivosti, pretože holandský ovčiak je pomerne neskoro dospievajúcim plemenom. Je lepšie vo výcviku holanďáka postupovať pomaly a v kľude, aby mal pes dostatok času všetko pochopiť a vstrebať. Odmenou bude kamarát ochotný za nás položiť život.

         Veľkú pozornosť by sme tiež mali venovať tomu, či si vezmeme fenu alebo psa. Psí samci bývajú dosť dominantní a v dospelosti máloktorý z nich znesie v kľude druhého psa samca. Kontakt starších (dospelých) psov väčšinou skončí nepeknou šarvátkou.

   Športy s holanďanom v ČR 

         V Českej republike je v súčasnosti asi 120 jedincov tohoto plemena. Je to zatiaľ veľmi slabá základňa, ale niektorí psi  už začínajú byť vidieť v rôznych psích športoch.

         Agility - aj keď pre tento šport je holandský ovčiak viac ako vhodný, tak sa mu zatiať venujú iba dvaja jedinci: dnes už 9 - ročná fenka Akela Qualt Mercator(), ktorá behala pod vedením rozhodkyne Alice Glocknerovej v kategórii LA2. Jediný závodiaci v súčasnosti v kat. LA2 je tiež fenka - Galaxy Qualt Mercator, ktorá sa tiež so svojou paničkou Sabinou Koubkovou venuje ďalším psím športom. Ako jediný holandský ovčiak v ČR behá flyball, venuje sa dogdancingu a beha aj coursing. Tu je dôkaz, že pri správnom vedení bude holanďák robiť čokoľvek, dokonca aj loviť (coursing), napriek tomu, že k tomu nemá dostatočné vlohy a je to máličko v rozpore s jeho žiadúcimi povahovými vlastnosťami. 

         Záchranársky výcvik je holandskému ovčiakovi práca šitá na mieru. Je totiž primerane veľký, mrštný, temperamentný, nemá problém s akýmkoľvek povrchom, nebojí sa výšok ani tmavých priestorov, je spoľahlivý a pri práci takmer neunaviteľný. V ČR je niekoľko veľmi nádejných psov - Deazy Qualt Mercator, Alderoti TAddeo Wapini von Folge, Attila z Šébkova panství - ktorí, dúfajme, dokážu, že záchranársky výcvik im sedí a že holandský ovčiak je v tomto odvetví psích aktivít plemenom budúcnosti.

         Asi najviac holandských ovčiakov sa tu venuje športovej kynológii. Avšak zatiaľ sa nenašli zodpovední a pracovití kynológovia, ktorí by dokázali rozvinúť povahu holandského ovčiaka natoľko, aby mohol dôstojne súperiť s ostatnými pracovnými plemenami.  Aj keď´niekoľko prvých lastovičiek už tu je. Stačí menovať niektoré mladé jedince, ktoré dokazujú, že holanďan je pracovný pes - Deazy Qualt Mercator, Carlos Finlay Wapini von Folge, Cassy Qualt Mercator, Balla D'France Wapini von Folge, Farwal Qualt Mercator...

   Pracovný pes musí byť zdravý

         Holandský ovčiak patrí rozhodne medui zdravšie plemená. Psy sa bez ťažkostí dožívajú vysokého veku, netrpia žiadnou dedičnou chorobou natoľko, aby to vyžadovalo pozornosť chovateľov. U chovných jedinciv je iba informatívne sledovaná dysplazia lakťových a bedrových kĺbov. Ale celosvetové výsledky naznačujú, že zdravie holandských ovčiakov je viac ako dobré. Je to určite vďáka ľahkej konštitúcii a taktiež pracovnej využiteľnosti. 

   Slávni

         Eller Azoer van Hollands Gasthuis - bol aktívny záchranársky pes a úspešne sa zúčastnil pomoci pri zemetrasení v Arménii v roku 1989.

         Artessa van Diepenalm - známa ako Tess, bola obávaná medzi drogovými dealermi, keď pracovala s W. Sipmanom na dánskom colnom úrade.

         Avastien - pes s obrovskou razanciou a temperamentom, víťaz KNPV 2005 v Holandsku.

         Harma Havrevingens - účastníčka Majstrovstiev sveta  2005 všetkých plemien s jedným z najlepších výkonov v obrane (96 b.) a víťazka mnohých závodov vrátane každoročne konaných Majstrovstiev holandských ovčiakov  v Holandsku.

   Chov na Slovensku

         Na Slovensku je počet holandských ovčiakov žalostne nízky, zatiaľ najvýraznejšie prezentovaný mladým jedincom importovaným z ČR, ktorému patrí táto stránka. Nero má za sebou prvé výstavne úspechy, a pripravuje sa na svoju pracovnú kariéru:-)Tak nám držte palce